Ochrana osobních údajů – webové stránky

Žádné osobní údaje, které by mohly být získávány během návštěvy webových stránek, v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů NEJSOU SHROMAŽĎOVÁNY. Dále tyto údaje nejsou nikým a ničím sdíleny ani využívány.

Veškeré osobní údaje, které jsou uchovávány, jsou předány na základě korektního smluvního vztahu přímo dotčeným/i subjektem/ty na základě jejich přímé žádosti na spolupráci. S těmito údaji je nakládáno v souladu s právními předpisy (Úřad pro ochranu osobních údajů) a nařízením GDPR. Listinná podoba osobních údajů (např. fakturace) je archivována v souladu se zákonem o vedení účetnictví v papírové a elektronické podobě.

Bezpečnost

Je využíváno technických, organizačních a bezpečnostních opatření, abych byla zajištěna maximální ochrana vedených údajů proti manipulaci, ztrátě či zásahu nepovolaných osob.

Právo na informace

Na požádání Vám podle možnosti oznámíme, zda a jaké osobní údaje jsme o Vás získali. Pokud by navzdory naší snaze o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Otázky a žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete posílat na e-mail info@staraplynarna.cz. Tento e-mail je vám k dispozici i v případě podnětů či stížností.

 

Použití a postoupení osobních údajů

Vaše osobní údaje používám pouze pro účely zákaznické a účetní administrativy, Vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům provádíme jen v rámci závazných právních předpisů. Mimo tyto výjimečné situace jsme vázáni diskrétností a mlčenlivostí. Osobní údaje klientů v žádném jiném případě neposkytujeme třetím stranám nebo osobám.

 

Možnost odhlášení

Tato možnost je bezpředmětná, neboť se na našich stránkách pohybujete dobrovolně a není po Vás vyžadována ŽÁDNÁ REGISTRACE.

 

Cookies

COOKIES JSOU VYUŽÍVÁNY POUZE KE SPRÁVNÉ FUNKČNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího:

Penzion Stará plynárna

Majitelka JUDr. Hana Schelová Bachrachová, Ph.D., LL.M, adresa penzionu Hřensko 119, 407 17, IČ: 06621724, se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu či poskytnutí služeb, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

 

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití bez přístupu třetích stran či jiných osob.

 

Souhlas kupujícího:

Odesláním objednávky na poskytnutí služeb či dodávku materiálu vyslovuje kupující souhlas se zpracováním a uložením svých osobních údajů nezbytných k realizaci obchodního případu. Odesláním objednávky souhlasí kupující se zařazením všech nezbytných, jím poskytnutých, osobních údajů do databáze Penzionu Stará Plynárna, Hřensko 119, 407 17, IČ: 06621724, jakožto správce databáze, a s jejich následným zpracováním pro účely realizace obchodního případu a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.